Elektrische sluitplaten

Onze elektrische sluitplaten voor beveiliging van deuren in woningen, openbare gebouwen en bedrijven zijn geschikt voor de meest uiteenlopende sloten en deurtypen en leverbaar voor alle courante bedrijfsspanningen.

Opties afhankelijk van model:

Deblokkering – via een impuls wordt het sluitmechanisme in de opener ontgrendeld en deze blijft ontgrendeld, tot de deur geopend wordt. Eenmalig binnentreden is mogelijk.

Ontgrendeling – Een kleine hefboom schakelt de elektrische sluitplaat uit. De deur is zonder elektrische aansturing van de sluitplaat vrij toegankelijk.

Terugmelding – Een potentiaalvrij contact levert de informatie deur open / deur gesloten.